JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Tvůj svět

Mnoho lidí, mnoho informací, velký svět.
Jsme součástí toku dnešní doby.
Náš mozek přenáší nezměrné množství informací.

Čím je vlastně dnešní svět tvořen?
Jsou to názory? Jsou to technologie? Jsou to výsledky informačních toků kolem nás a skrze nás?

Každý máme svůj svět uvnitř svého mozku. Informace, které se zde honí, utváří pohled, jaký na svět máme.
To, co dovolíme, a to, co zakážeme, tvoří naši společnost a postoje generace.

Lidský svět je tvořen lidskou inteligencí a vysokou lidskou schopností, kterou nám Bůh dal.
Jsme správci této země.
A jako správci budujeme a tvoříme a směřujeme vše k cíli, který si stanovujeme.

Lidská inteligence nelze stvořit člověkem, ale dá se člověkem dobře použít, aby pod jeho rukama vše vzkvétalo. To je úkolem člověka na zemi.
Lidské smýšlení nesmí nikdy směřovat výš, než je mu dáno.
Když lidé chtěli dosáhnout úrovně Boha, vždy těžce narazili. Jako by zapomněli, že život není o dokonalosti a velikosti člověka, že není o tom vyrovnat se Bohu,
ale správně a dobře spravovat úkol, který od Boha máme. (Věž až k nebi)

Pýcha je svod. Pýcha patří do balíčku zla. Zaslepuje člověka a nutí ho vést svůj život tak, aby jen ten jediný byl jediný výjimečný. A přitom lidská láska vede
k spolupráci a jednotě více jedinců do kupy, láska mluví o lidstvu.

Existuje i zkaženost sjednoceného lidstva? A jaký úkol v něm mají jedinci? Tady zase obráceně jedinci zachraňují špatně směřující masu. Pád lidstva je v Bibli zaznamenán též. (Potopa)

A co ten svět jedince? Jaké názory a pohledy na okolí v sobě nosíme? Určuje to naši životní stezku?
Jak smýšlíš, tak daleko dojdeš?
Jaké zásady a názory držíš, tak vysoko směřuješ?
Sám určuješ, čeho budeš součástí a čeho ne a tím volíš, kým budeš?
(Učení Ježíšovo)

Myslím, že na tom všem hodně záleží. A uvnitř se skrývá moudrost.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout