JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Jde o lásku, jde o všechno

Pravá láska je všeobecně známá jako vztah mezi dvěma lidmi, kteří se pro sebe narodili a bez jediného defektu k sobě zapadají.
Otázka pravé lásky napadá snad každého člověka.
Možná je to proto, že jako lidé toužíme po skutečné, hluboké lásce plného porozumění a naprostého souladu.

Existuje skutečně někdo, kdo naprosto přesně pasuje srdcem, duší i tělem do našeho života?

Pokud ano, je jednoduché se k němu v tomto temném světě, který nepřeje lásce, dostat?

Pokud je to možné, tak jak velký je ten boj za lásku?

Znám názory zesměšňující naivnost tohoto tématu. A přece uvnitř, v tom nejtišším tichu vlastního srdce, víme všichni, o čem je řeč.
Život nás učí spolu s moudrostí, že než abychom tu hloubku ignorovali, je lepší jí tiše naslouchat a pochopit. Když jí začneme chápat, poznáme ji a když jí poznáme, jsme schopni ji uchopit a obětovat Bohu, jehož láska přemohla veškerou lásku světa.

Příběh Boží mluví o pravé lásce. Pravé lásce mezi Bohem a lidmi. Mluví o zranění Božího srdce a ztrátě Jeho milé. Mluví o obětování sám sebe a vzniku
těch, kdo tuto oběť pochopí. I oni ztrácí vše pro svou Lásku – totiž Boha.

Často rozpoznáváme duchovní boj o lidskou duši, příběh Boží a Lásku s velkým L.
Záleží Bohu na tom, abychom skutečně vše položili k Jeho nohám?
Záleží Mu na tom, abychom pro Něj plně žili?

Možná nám dá odpověď ona PRAVÁ LÁSKA.
Možná tam hluboko uvnitř svého srdce,
kde nacházíme hlubokou otázku lásky,
nalezneme význam skutečné lásky v našem světě.


Muž a žena mluví o tom, že pravou lásku často hledají, svět jim ji nechce dát a když jí nachází, stojí to mnoho obětí. Když se k sobě konečně dostávají, často žijí velmi krátce a za opravdovou lásku nakonec položí svůj život. Zakončí to slovy, že pár dní v pravé lásce je víc než kdekoliv jinde stovky dní a považují svůj život
za skvělý, pokud prožili tuto opravdovou hloubku života.

Nevím, kolik je na tom pravdy, ale vím, že Bůh opravdové lásce rozumí.
V Bibli čteme to, jak moc miluje On. Jak moc hledí na svůj národ, jak moc hledí na ty, kteří v Něho věří a jak je opravdově miluje.
Ze strany lidí je obětí zahození všem pravých lásek a svých tužeb, aby na kolenou před Ním vyznali tu pravou lásku vůči Němu.
Je dobré pochopit, že opravdová láska existuje. Je dobré ji poznat. Je dobré ji Bohu obětovat.
Je dobré dát oběť lásky. Ačkoliv Ježíš už žádné oběti nevyžaduje, toto je oběť lásky, kterou nás přišel naučit.
Porozumění lásky je otázka vlastního já, života a smrti, vlastní hodnoty.
Za svou hodnotu, za to, kým jsme, dáváme oběti ztráty sami sebe. To totiž pravé poznání Jeho vyžaduje. Vzdát se sám sebe. Vzdát se pravé lásky s člověkem.
Vzdát se naplno. Abychom naplno přijali vodopád a mocný oheň Jeho žárlivé lásky vůči člověku, kterému dal život výměnou za svou smrt.
O čem jiném mluví opravdová láska!
Než o tom, že „JEN TY, jen Ty jediný jsi pro mě vším.“.
Před lidstvem navždy zůstává výzva prožít svou pravou lásku s Ním, s Bohem, který lásku stvořil a Láskou se stal, aby nám lásku odhalil a otevřel dokořán.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout