JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Láska Boží, její plameny šlehají žárem nejprudším

Jak pečeť na srdce si mě vtiskni,
Jak pečeť, co nosíš na paži.
Láska je silná jako smrt,
vášeň neúprosná jako hrob.
Její plameny šlehají žárem nejprudším.
Lásku neuhasí spousty vody,
neodplaví ji říční proud.
Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit,
jedině by se zesměšnil.

Nejkrásnější z písní Šalomounových – Píseň písní

Ten, kdo zná hlubokou lásku Boží, je člověkem, který prošel přes oblast pocitů do hluboké vnitřní osobnosti a zakotvil se v lásce.
Tato láska plane plamenem silným natolik, aby překonala všechny záležitosti lidského života a oblasti světa.
Je hmotná, skutečná a pravdivá.
Boží lid od nepaměti volá po této lásce.
Je hluboká, nádherná a živá.
Bůh je v každé chvíli živý, silný a pravdivý.
Příběhy Božích lidí, zapsané v Bibli, jsou vždy příběhy lidí, kteří objevili tuto lásku.
Každý člověk ji smí znát, dokonce je k tomu zván, aby tuto lásku nalezl.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout