JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Lidská sláva

Na tomto světě máme různé záměry, motivace a cesty.

Mnoho lidí touží po slávě a úspěšnosti.

Lidská sláva je směr cesty lidí, který svým životem sledují. Je to linie, po které kráčí, linie, která nese člověka v hodnotách, které platí na tomto světě,
ale opomíjí hlubokou podstatu lidské duše. Duše se stále nachází na úrovni zlomení lidské slávy, srdce se mění z kamenného na masité (citlivé) v chvílích lidského ponížení.

Existují dvě linie slávy. Ta sláva lidská spadá do oblasti pýchy a budování vlastního já, které je pomíjivé a nemá pozitivní dosah do věčnosti. Ponížený člověk přicházející k Bohu se zvedná jako na orlích křídlech po druhé linii slávy Boží.

Lidská sláva prosakuje do všech oblastí života člověka, ať už je věřící či ne. I ve světě lidí snažících se žít podle Bible existují nástrahy a často i přímé přestupy do oblastí lidské slávy. Ten, který přijímá svou slávu, možná chvíli vystoupá nahoru, ale po čase klesne mnohem níže. Nástrahy lidské slávy jsou bez varování všude. Nenechat se unášet proudem a zkoumat vždy Boží vůli nás chrání před špatnou cestou. Mnoho oblastí lidské slávy již proniklo k neopatrným věřícím
a svádějí druhé.

Vlastní lidská vůle být slavný otvírá přístup lidské slávě, která nezdravě působí. Lidská vůle jsou dveře pro tuto nástrahu.

Slepost v tomto případě způsobuje planá radost, potěcha duše, oslava příchodu lidské slávy. Ale radost Ducha svatého je založená na jiných principech. Radost
z Ducha není závislá na pozemských skutečnostech, ale přichází z plnění Božích přikázání a vykonání Božích záměrů z Jeho povelu.

Lidská vůle, naše ´ano´ nebo ´ne´, nemusí být v souladu s Boží vůlí. Nabídky světa nemusí být vždy v souladu s Bohem. Zvláště pro služebníka Božího, který věrně plní Pánovu vůli, je takovýchto nástrah mnoho na každém kroku. Přichází nečekaně a nevinně. Jen Boží oheň – láska, která přemáhá každou oblast člověka – působí ochrannou reakcí v každém okamžiku života a odhaluje odklon srdce.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout