JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Ne svou mocí, ale Boží

Ne mocí, ne silou, ale Duchem mým – praví Pán.

Míra oběti, kterou pro Pána dáme, je přímo úměrná Jeho moci doprovázející naše dílo. Jinými slovy Pán vidí, co děláme, co Mu dáváme a rozpozná vnitřní oběť člověka pro Boha. Stejně jako v případu Kaina a Ábela.

…Cožpak, jednáš-li dobře, povýšení, a nejednáš-li dobře, u tvých dveří ležící hřích…

Genesis 4:7

Je v horizontu Božího pohledu na svět rozdíl mezi nádhernou křesťanskou scenérií akce ušité na míru těm, kdo tam slouží,
a mezi těmi, co přichází na scénu zkaženého světa hříšníků v úzkostech a slabostech ve službě Pánu?

Nad čím se Boží srdce svíjí hlubokou láskou?
Z jakých obětí skutečně stoupá libá vůně pro Hospodina?
Kolik stojí vydání se až za hranice našich možností? Je to natolik vážený drahokam, aby se rovnal slzám padajícím z Jeho očí?
Jakou váhu má oběť vlastního života? Kolik jsme skutečně schopni dát a vystihnout tak pochopení Jeho oběti vůči nám?
Kolik stálo Ježíšovo vydání se vůči nám, do jaké hloubi to chápe náš vnitřní člověk, aby se na základě této pravdy přetransformoval v živou oběť,
vydanou na tomto světě pro Něj?

Vybízím vás tedy, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli v živou, svatou, Bohu příjemnou oběť:
to je ta duchovní bohoslužba, kterou máte konat.

Římanům 12:1

Jako perly navlékané na nit jsou slzy Božích služebníků, kteří nežijí své povedené životy, ale kteří své životy ztrácí pro jediného Pána a Spasitele našich duší.
Je to ta skutečná bolest lidské oběti, bolest srdce, které pro Pána nemůže jinak než dát vše, co má.

Je to láska, co hýbe světem, dokazovaná v obětech, a která mění svět Božím královstvím. Ne tak, že si sami Božího království užíváme, ale ztrácíme ho, aby do něj vcházeli ti, kdo potřebují záchranu. Láska je vyšší cestou, na které ztrácíme vše, čeho jsme jako Boží služebníci dosáhli, pro druhé.

I kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, nemám-li lásku, nejsem než zvonící kov nebo dunící cimbál. I kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku, nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré své jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku,
k ničemu mi to není.

1.korint.13

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout