JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Půst

Půst je jako vzít kus života a dát ho Bohu. Je to obětovaný čas, obětované životní hodnoty.
Lidé se postí proto, aby se přiblížili k Bohu.
Postit se znamená vyjadřovat pochopení závažnosti oběti vůči Bohu nebo od Boha k nám.
Půstem dáváme oběť.
Půst z upřímnosti srdce je přijatý Bohem.

U půstu stejně jako u jakéhokoliv činu vůči Bohu záleží na postoji.
Proč půst dělat? Pro své lepší schopnosti, nebo pro ponížení se a vyjádření oběti Bohu? Chceme prosadit sebe a své schopnosti, nebo stát vpovzdálí a dávat Bohu tiché oběti nezaměřené na sebe, ale na Něj? Je rozdíl mezi půstem podstupovaným z lásky k Bohu a půstem s vlastními motivy?
Některé skryté části mají vyšší význam než části viditelné na první pohled. Co je ve skrytu přináší vyšší oběť.
Abychom byli schopni dát Bohu skrytou oběť, musíme si být vědomí o její hodnotě pro nás. Jestliže to neděláš pro venkovní ohlas, musí to pro tebe mít skutečně velkou hodnotu, abys do toho šel.

… Ten, jenž zkoumá srdce, ví…

Mezitím učedníci prosili a říkali: „Rabbi, najez se.“
On jim však říká: „Já mám k jídlu pokrm, který neznáte.“
Učedníci si mezi sebou říkali: „Donesl mu snad někdo něco k jídlu?“
Ježíš jim říká: „Mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal,
a dovést jeho dílo k dobrému konci.

Jan 4:31-34

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout