JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

On je to Slovo

Bůh má pro člověka slovo, ba i větu na každý den. Někdy Jeho řeč začíná ráno po otevření očí a končí večer těsně před tím, než oční víčka klesnou pod tíhou únavy někdy kolem 22. hodiny (u někoho třeba kolem 24.hodiny)…
Jan 14:26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Bůh touží být s tím, kdo se k Němu neotáčí zády.
Genesis 3:9 Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“

Matouš 25:11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘
Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘

Neznám vás. Znát je jako nechat se poznat. Znát znamená otevřít se naplno. Nemít žádné zábrany, ani v jednom momentu se neotočit zády. Ani jednou nezanevřít. Znát znamená milovat. Znát znamená jít naplno za Ním. Znát a být připraven znamená brát vážně a dát ty největší oběti. Nikdy jsem si neuvědomovala, jak je to akutní a naléhavá věc. Protože kupa lidí Boha skutečně nezná, ačkoliv jsou věřící. Znát znamená znát tak, jako Ježíš znal Otce, to je plně byl odevzdán a otevřen Jeho lásce a Jeho vůli a přikázáním. Záleželo Mu na tom ze srdce, opravdově, až za hranici smrti. To je skutečně být poznán a připraven, nespat, ale bdít. Je opravdu málo těch, kteří se dobře připravují? Pokud ano, je to velké varování pro všechny.

Znát znamená nechat záležet víc na Něm než na sobě, překročit vlastní názory. Znát znamená nechat se poznat a nechat se změnit. Znát znamená milovat, nedávat Bohu hranice, znát rovná se zapomenout na všechny praktiky a nauky a zkrátka Ho milovat a vše Mu dovolit, protože On tě zná a ty Jeho. Znát znamená dovolit Mu to, co nikomu, ani sobě. Znát znamená také chápat a rozumět.

Následky skutečného poznání jsou naprostá proměna osobnosti, neustálá přítomnost Boží, dokonalá jednota s Bohem, které mají za následek v oblasti osobnosti člověka proměnu ve formě lásky uvnitř i venku. Složitěji řečeno vědění o lásce k vlastní osobě reaguje láskou a tudíž jediné, co vysílá je láska.
Není to ale jen láska, ale i zjevení a pravda.

Bohu náleží i to, aby poznal nejniternější a nejintimnější oblast člověka, kterého draze vykoupil ne v měně Kč, nebo Eu, ale v měně Boží krve.

Poznání zahrnuje i intimitu a nejtajnější tajemství. Nesklopit oči, když se do nich dlouze zadívá a ví o všem, co je uvnitř. Má to dovoleno, nebo ne? Jaké je naše rozhodnutí? Může nebo nemůže takový být? Proto, že se to člověka dotýká, a nebo proto, že představy o Bohu k tomu nesedí, dochází k rozhodnutí odmítnout.
Tato katastrofa bolesti Božího srdce se však více dotýká člověka samotného, neboť následky odmítnutí živého Boha uzavírají do vězení prázdného náboženství.

Znát nejvíce znamená jednoduché dovolit. Ve větší hloubce odevzdat se.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout