JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Svoboda

Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství,
abyste sami sebe přinášeli jako
živou, svatou, Bohu milou
oběť;
to ať je vaše pravá bohoslužba.

Skutečná lidská svoboda byla nalezena v bezlimitním odevzdání se Bohu.
Stát se živou obětí pro Krista přináší svobodu a radost člověka.
Oběť se dá popsat výrazem vzdání se vlastních hodnot.

Ať vaše láska nic nepředstírá,
mějte nenávist ke zlu,
pevně lněte k dobru.

K dosažení takovéto oběti Pánu potřebujeme nutně Jeho pomoc. Tím, že se Mu odevzdáváme, Mu dovolujeme vejít do oblasti vlastního já, které samo od sebe nedokáže tak dokonale lnout k dobru.

Následkem plného odevzdání Kristu je pevné přilnutí k dobru, proměna osobnosti a svoboda.

Prožitek lidské svobody je tak velký, že nás pozvedá do jednoty s Kristem.
Svoboda je jako odpoutání se od zlé pozemské podstaty a hříchu.
Kristus nás povolal, abychom byli svobodní, což potažmo znamená volní od všeho, co není Boží.
Pokud se náš život stane obětí Kristu, přináší nám to ty nejlepší prožitky. Svoboda sama je hlubokým lidským stavem žití, který každý z nás touží vnitřně prožít.

Každé slovo v Bibli je klíčem k takovéto svobodě, v první chvíli se může zdát jako soupis příkazů a zákazů, ale v hlubokém porozumění je cestou ke svobodě.

Verše z Listu Římanům 12

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout