JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Víra

Víra dává schopnost skákat přes propasti.
Víra pomáhá „překročit vlastní stín“.
Víra pozvedá.
První člověk, který dává člověku základ toho, čemu věří, je maminka. Právě proto, že v každé těžké situaci utěší rozbouřené srdce obavou.

Víra je…
… nový nádech na cestě vysíleného člověka,
… povzbuzení, co povznáší výš,
… vědomí, co křičí, že ještě má cenu žít.

Víra je život. Tvůj život ukazuje, jak silnou víru máš.
Víra buduje člověka, z nic můžeš postavit chrám.
Víra staví na skálu. Každé rozhodnutí je jako štít, takže se už nezlomíš.

Lidé, kteří se rozhodli budovat, nebořit, jsou staviteli uvnitř nás.
Nejen slovy ale i pohledy buď boří a nebo staví, pokud jim věříme.

Ubránit vlastní chrám je tvrdý boj uprostřed světa plného slov a pohledů.
Pro bezpečí chrámu se stáváme samotáři.

Chraň svou víru, chraň to, na čem stojíš.
Ježíšův pohled je nad všechny krásy země, nikdo ti ho nesmí vzít.
Víra uvnitř tebe, víra v tvůj pohled na svět, víra v život, víra ve zdraví a požehnaní, víra v Boží lásku k tobě…
… tě drží. V ě ř í m , že ti ji nikdo nevezme.

Chci vidět každého z nás vzpřímeného a pevného, procházejícího bouří suchou nohou, plného pokoje a klidu. To chce Ježíš.

Víra je kus naší duše a duše drží život, je důležité, abys žil. N e v z d á v e j s e.

Víra je kus tebe. Není to něco, co neumíš. Víra je součástí života, který ti tepe v žilách.

Víra je…
… silnější než strach,
… skála, o kterou se vše, co naráží, roztříští. Už nemusíš mít strach.

Proč by tvůj Bůh chtěl, abys zůstával schoulen v rohu?
Jako když naše maminka přišla, pohladila nás po vlasech a řekla: „To bude dobré.“
V tu chvíli bylo jedno, jak velký problém je před námi, duchovně před námi byla bezpečná cesta, po které se dá jít.
Nikdy ta cesta nekončí. Neexistuje její konec.
Víra má vždy řešení.
Není útěkem od reality, ale proměnou reality.

Schopnost nevzdávat se znovu a znovu maže skvrny na tabuli našich nápadů. Všechna proti vystřídají pozitiva. Všichni máme schopnost vidět nově. Víra je prohlédnutím. Prohlédnutím až k dobrý věcem.

Nezůstávej v rohu.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout