JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Hebrejské versus řecké smýšlení

Kdo je silnější?

Lev a býk – jeden král, druhý služebník.
Lidské srdce, vnitřní člověk obsahuje oba tyto aspekty.

Jaký vnitřní boj je mezi intelektuálním, filozofickým smýšlením a hebrejským smýšlením?
Hebrejské stejně jako lev má kralovat a řecké být služebníkem jako býk.

Sion a Řecko.

Řecko má v kořenu původního hebrejského slova slovo ´“víno“, to reprezentuje krásu, bohatost a plnost.
Slovo Sion v hebreštině znamená poušť, sucho a pustou zemi.

Jestliže se zabýváme rozdílem mezi řeckým a hebrejským myšlením, řečké myšlení zdůrazňuje bohatství naší schopnosti a schopnost důvěřovat sám sobě, založené na tom, kdo si myslíme, že jsme. Oproti tomu v hebrejském myšlení nemůžeme důvěřovat sami sobě, protože jsme totálně závislí na Bohu a víme, že není nic, čemu bychom na sobě mohli důvěřovat. Sion, poušť, je totálně odkázaný na zjevení vně nás, míněno zjevení z Boha. Sion je prázdný od čehokoliv hodnotného v sobě kromě Boha.
Řecké myšlení, na druhé straně, je závislé na sobě a plnosti lidského intelektuálu.

V proroctví Izajáše 53:2 je Ježíš volán vyrůst z suché země, která nemá žádnou formu a nic atraktivního pro nás.
Písmo říká, že On přišel jako prázdná nádoba, Jan 5:19.
Ježíš byl Hebrej, který nejlépe demonstruje hebrejské myšlení tím, že byl sto procenty totálně závislý na Otci.

Izaiáš 53:2 Jako výhonek před ním vyrostl, jako kořen ve vyprahlé zemi; bez krásy, bez jasu, nepřivábil naše pohledy, bez podoby, jež by nás okouzlila;

Jan 5:19 Ježíš se tedy opět ujal slova a říkal jim: „Vpravdě, vpravdě vám říkám, Syn nemůže činit sám od sebe nic, pokud to nevidí činit Otce; to, co činí On, činí rovněž Syn.


Inspirace: Alyosha Ryabinov, Thinking Hebraically

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout