JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Služba lidem

Každé pondělí probíhá setkávání, které je otevřeno pro každého – to znamená nejen pro ty, kdo se připojují pravidelně, ale také pro Vás a pro všechny nově příchozí. Předmětem setkání je živý Bůh, kterého společně poznáváme v modlitbě, ve ztišení, v Božím slově (Bibli) a tuto radost z poznávání Boha Stvořitele, Jeho Syna Spasitele Ježíše Krista a Ducha Svatého v rámci setkání společně sdílíme. Těší nás, že na setkáních Služba lidem (jinak řečeno: Setkání nově příchozích) můžeme trávit společný čas s Bohem a jeden s druhým. Nabízí se možnost i přímluvných modliteb za Vás, pokud se rozhodnete cokoliv mezi věřícími sdílet. Takto se můžeme modlit za Vaše povzbuzení, uzdravení, osvobození či můžeme zodpovědět Vaše otázky týkající se Boží víry, evangelia, Božího slova a jiné. Jsme společenstvím, kde si navzájem důvěřujeme a respektujeme jedinečnost každého. Neřadíme se k žádné konkrétní denominaci – jsme mezidenominační a platí zde svoboda návštěvnosti jakékoliv církve. Prioritou pro nás je láska k Bohu a jeden k druhému. Máme úctu jeden k druhému a doprovázíme se na cestě hledání Boha a Božího království – na cestě následování Pána Ježíše Krista. Navštívíte-li nás, můžeme se navzájem seznámit a prožít něco nezapomenutelného. 

Setkávání probíhají každé pondělí od 20:00-22:00.


Dotazy a více informací na: setkani@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout