JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Služba lidem

Každé liché pondělí probíhá setkávání, které je otevřeno pro každého – to znamená nejen pro ty, kdo se připojují pravidelně, ale také pro Vás a pro všechny nově příchozí. Předmětem setkání je živý Bůh, kterého společně poznáváme v modlitbě, ve ztišení, v Božím slově (Bibli) a tuto radost z poznávání Boha Stvořitele, Jeho Syna Spasitele Ježíše Krista a Ducha Svatého v rámci setkání společně sdílíme. Těší nás, že na setkáních Služba lidem (jinak řečeno: Setkání nově příchozích) můžeme trávit společný čas s Bohem a jeden s druhým. Nabízí se možnost i přímluvných modliteb za Vás, pokud se rozhodnete cokoliv mezi věřícími sdílet. Takto se můžeme modlit za Vaše povzbuzení, uzdravení, osvobození či můžeme zodpovědět Vaše otázky týkající se Boží víry, evangelia, Božího slova a jiné. Jsme společenstvím, kde si navzájem důvěřujeme a respektujeme jedinečnost každého. Neřadíme se k žádné konkrétní denominaci – jsme mezidenominační a platí zde svoboda návštěvnosti jakékoliv církve. Prioritou pro nás je láska k Bohu a jeden k druhému. Máme úctu jeden k druhému a doprovázíme se na cestě hledání Boha a Božího království – na cestě následování Pána Ježíše Krista. Navštívíte-li nás, můžeme se navzájem seznámit a prožít něco nezapomenutelného. 

Setkávání probíhají každé liché pondělí od 20:00-22:00.


Každé liché pondělí 20-22 hod

Aktuálně v kalendáři akcí

Vstup:

https://meet.jit.si/JESUSFORYOU-setk%C3%A1n%C3%AD


Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání