JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Modlitební síť

Modlitební síť IMMANUEL

(Modlitební hnutí pro KRISTA)

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
Bible: 1. Petrova 5,7

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte,
za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Bible: Tesalonickým 5:16-18

Co modlitební síť IMMANUEL nabízí:
  • Může poskytnout radu, pomoc a modlitbu těm, kteří ji potřebují.
  • Má za cíl vést lidi do osobního vztahu s PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM

Cílem je plnit Boží příkaz, který je uveden v Božím slově a který zdůrazňoval i Pán Ježíš Kristus v Lk 18,1: A pronášel k nim i přirovnání stran toho, že se mají vždy modlit a neochabovat;

VIZE – Modlitební Síť IMMANUEL

Poradenství a Vaše modlitební žádosti:

  • V současné době je možné zaslat Vaši modlitební potřebu přes níže uvedený e-mail a modlitebníci se za Vás budou modlit…
Modlitebníci modlitební sítě IMMANUEL se scházejí také v sobotu dopoledne a přimlouvají se k Bohu za probíhající evangelizace JESUSFORYOU.
  • Součástí duchovního boje jsou také půsty spojené s modlitbami.
Modlitební podpora
  • Modlitební podporu je nabízena jak pro služebníky, kteří postrádají tuto podporu a rádi by jí využili, tak také pro všechny ostatní, kteří se ozvou na níže uvedený e-mailový kontakt.
KONTAKTUJTE NÁS
Pro spojení se s modlitební sítí IMMANUEL je možné použít níže uvedený e-mailový kontakt. Rád se za Vás budu modlit, a to případně i s týmem. Za modlitební síť Adam Č.

ADAM Č. 

E-mail: adam@jesusforyou.net

Modlitební síť – IMMAMUEL:

modlitebni.sit@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout