JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Náš národ – Boží národ

Co je to jedna generace? Jsou to lidi, kteří žijí ve stejné časové linii spolu v rozpětí let 1 – 100 (někdy i víc :)). Uprostřed této generace je zlatý střed, to jsou lidi, kteří jí dávají hlavní tvář,
protože jsou dospělí a mohou v ní plně působit.
V tomto pojetí naší generace žije i náš národ teď.
A jaký je?
Stojíme na křesťanských kořenech osobností, které žily v minulých generacích.
Ty nám daly základ cti, lásky, zastání pravdy, úcty, spolupráce a síly národa.
Tyto osobnosti věřily v Ježíše Krista a stály na pravdách Bible.

Náš národ buď vzkvétal nebo upadal podle toho, jak jsme byli na Bohu závislí, či ne.

Naše generace nese silné osobnosti lidí, kteří stále spoléhají na Ježíše Krista.
Tito lidé nesou odvahu, sílu správnosti života a zastávají spravedlnost a právo. Oni jsou sílou národa.
Jsou to lidé, kteří povstanou, aby zabránili zlu v malém i větším měřítku.

Uprostřed každého z nás tepe život ctnosti, která se probouzí podle toho jak se zaskví naše srdce v každé situaci, která nastává.

Národ má svoji duši, a pokud do ní inklinuje zlo, země upadá. Pokud však v duši udržujeme Ducha Božího,
zůstává ctnost, čest, pravda, spravedlnost a láska.
Odhodlaná lidská srdce povstávají, aby chránila ostatní.

Zůstávejme věrni. Ať Duch Boží tepe v nás.


Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout