JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Nazývej ji jejím jménem, ne jinak

Nazývej ji jejím jménem, ne jinak. Aneb „vaší vinou je Mé jméno v posměchu“.

Kolik je mylných názvů a označení, zvláště v případě duchovních věcí.
To, co není pevně dané, můžeme svými názory měnit.
Mluvit o tom, který není mezi námi, je jednoduché, protože se dotyčný nemůže bránit.

Kolik lidských slov bylo vysloveno. Jaká část z nich je však pravdivá?

Holčička, která žije svůj život radosti, se příliš nezajímá co si o ní druzí myslí. Vyslovená slova ji neovlivňují.
Žádné ze slov nemá moc změnit její život. Pravda zůstane pravdou a žádná lež ji nezmění.

Tvé jméno je tvé a vždy ponese jen to, kým jsi. Množství slov to nezmění.

Navždy je tu Zastánce, který drží každý náš čin v paměti a nikdy nenazve lež pravdou.

Jak jsme se ale k Němu zachovali my? Kolikrát jsme Boha nenazvali správným jménem? Jak jsme se mnohdy chovali a nazývali se pyšně těmi, kteří Bohu rozumí? Jak to všechno silně rezonuje v Jeho uších?

Boží lidé se mnohdy nechovali správně a opírali se při tom o Boží jméno. Dělali to, co se Jeho očím nelíbí, oháněli se Božím jménem a přitom se od nich Bůh odvracel zády.

Tak jako lidé dokáží prosazovat lež, často haní i Boží jméno, takže se posluchači odvrací od slušných, nevinných lidí a od Boha.

Tento boj však existuje i v mnohem užším pojetí, v naší vlastní podstatě.

Milujeme Boha, On nás obdarovává, touží po nás a my to i chceme, ale v jednom momentě se nepochopitelně odvrátíme.

Co je to za obrat v naší lidské podstatě? Proč se lidské srdce chová úskočně, i když už patří Bohu?

Může se stát, že máme ve svém životě výzvy, které jsou velmi silné, silnější než jsme schopni unést.
Říká se, že si máme dávat vysoké cíle, to znamená přijímat také velké výzvy. Někdy jsou však velmi obtížné a my se nepochopitelně zasekneme.
Lidská podstata nemá ponětí o vyšších věcech. Dostat se do nich někdy znamená naprosto umlčet své já.
Tiše přejít pomyslnou hranici vlastního omezení.
Umlčet všechny lži, které jsme si vymýšleli, abychom pochopitelným způsobem vysvětlili nepochopitelné.

Je čas smazat všechna nepravdivá jména.
Je čas překročit všechny lži.
Je čas přestat prezentovat Boha nepravdivě.
Je čas zůstat stát v pozici, do které nás Bůh ustanovil, a vydržet. Víra totiž není o tom snažit se do něčeho vstoupit,
ale přijmout Jeho výzvu a zůstat stát v tom, do čeho nás ustanovil, i když je to nad naše běžné chápání.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout