JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Síla modlitby

Někdy to ani nejsou ústa, ale srdce, které volá.
Někdy ticho víc mluví než tisíce slov.
Někdy jsi sám, abys Ho poznal.
Někdy mlčíš a čekáš a pak v tichu uslyšíš Jeho hlas.

Někdy přes všechnu únavu začneš mluvit.
Někdy začneš sumírovat systémy ve své hlavě.
Někdy jen děkuješ za to, cos dostal.
Někdy se chceš jen svěřit.

Někdy utíkáš od nepřátel.
Někdy se chceš schovat ve tmě.
Někdy jen tiše cítíš klid a pokoj.
Někdy hledáš, abys našel Jeho odpověď.

Ale vždy je u tebe, aby tě slyšel.
Vždy slyší tvůj hlas a dává řešení.
Modlitba nemá kouzlo sama o sobě, ale kvůli Němu.

ŽALM 12
Modlitba v prorockém stylu. Proti lžím lidí se staví pravda slov a slibů Božích.
Pomoz, Pane, s tvými přáteli je konec, mezi Adamovými syny věrní vymizeli.
Každý svému bližnímu jen lže, klamné rty, řeč dvojakého srdce.
Ať Bůh vymýtí každý klamný ret, jazyk, který žvaní nadutě, ty, kteří praví:

„Naší silou je jazyk, máme přece své rty, kdo by byl naším pánem?“
Pro nešťastníka, jehož okrádají, pro chudáka, jenž sténá, nyní povstávám, prohlašuje Pán:

Zajistím spásu těm, kdo po ní žízní.
Hospodinova slova jsou slova upřímná, ryzí stříbro, jež ze země vychází sedmkrát vytříbené

ty, Bože, nad tím budeš bdít. Ochráníš ho navždy od té havěti;
odevšad odejdou bezbožníci, ten vrchol podlosti synů Adamových.

Ten, kdo bere Boha vážně, také s Ním vážně mluví a přistupuje k Němu s úctou.
Brzy zjišťuje, že je mu Bůh přítelem, a že je potěšen z jeho času stráveného s Ním.
Náhle jako zjevný zázrak zjišťuje sílu Božích odpovědí a jak mocný je vliv Boží v životě modlitebníka. To často vzbuzuje touhu přimluvit se před Bohem za další lidi, to je důkazem porozumění Božímu srdci, Boží přítomnost sama začne proměňovat modlitebníka. Srdce Boží a srdce modlitebníka spojují společné zájmy a porozumění problémům světa a potřebám lidí.
Odpovědi na modlitby přichází v kritériích spravedlnosti, práva a skutečné pravdy. Proto je někdy Boží odpovědí ne požadovaná věc, ale hlubší moudrost.
Ale vždy je důležitější přistoupit než mít co přinést. Někdy stačí to, že jsi přišel, i když nemáš co dát. I v modlitbě platí, že Bůh touží po vztahu s tebou a přístoupit k Němu je důležité nehledě na zklamání, otázky, nebo nedostatečný podnět.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout