JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Šlapou po růžích

Šlapou po růžích ti, kdo neposlouchají Boží hlas a nejednají podle něj.

Bůh dal každému věřícímu schopnost přijmout dobré věci.
Tak, jestliže nám dává schopnost k přijetí Jeho slov a proroctví, pak takto jednejme kdekoliv
jsme – tak často, jak je naše víra dostačující k přijetí zprávy od Boha. (Řím 12:6)

Stav, kdy jeden sází růže a druhý mu po nich šlape, je velmi častý.
Stejně jako mnoho zjevení od Boha lidé nepřijímají.
Možná, že nemají čas ztišit se, nebo chuť něco přijmout.

Jen málokdo dokáže přivonět k růži, aniž by ji zničil.

Kéž Boží slovo může znít.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout