JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Stojím u dveří a tluču


Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zj 3:20


Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14:23


Hle,

Důležité upozornění,
kterému je dobré věnovat pozornost.

stojím přede dveřmi a tluču;

Důležitost lidského rozhodnutí.
Existuje nutnost zpozornět vůči Božímu Slovu.
Uprostřed všeho dění můžeme zastavit koloběh běžných úkonů.

zaslechne-li kdo můj hlas

Pozornost a připravenost rozpoznat a přijmout Boží hlas
a pochopit Jeho vůli vztahující se k lidskému životu.

a otevře mi,

Akt, při němž je osobní rozhodnutí přijmout Pána a Jeho vůli,
potvrzeno obyčejným skutkem a dovolením vstoupit.

vejdu k němu

Následek vstupu Božího do lidského života
je Boží přítomnost.

a budu s ním večeřet

Osobní setkání s Bohem je v intimních, blízkých chvílích.
Setkání přátel, kteří jsou spolu v Duchu.
Jednota s Bohem je jako víno dělené mezi nimi.

a on se mnou.

Člověk je zde vnímán a přítomen v celé své plnosti.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout