JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Odpovědnost

Genesis 42:37 Nato Rúben svému otci pravil: „Můžeš usmrtit dva z mých synů, jestliže ti Benjamína nepřivedu. Svěř mi ho, já ti ho přivedu zpátky!“

Odpovědnost činí z lidí osobnosti.
Zvlášť pokud se k ní sami rozhodnou. Respektive nás k ní nutí hluboké vnitřní uvědomění.
Je to ochota vzít na sebe břemeno a riskovat sebe.
Nést zodpovědnost je velmi těžká věc, bereme-li to vážně.


Marek 13:31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku
odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.

Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.
Co vám říkám, říkám všem:

Bděte!“

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout