JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Všechno Boží dopuštění má svrchovaný záměr

Nad každou naší chybou stále vede cesta lásky.
Nad každým defektem, nad každou nehodou, nad každým neštěstím…
Bůh zná do hloubky lidské srdce, pokud je tvrdé, tuto cestu lásky není schopné vnímat.


Bůh jedná s věrným věrně.


Pokud Ho skutečně miluješ, nezůstane ti skryta tato cesta lásky.
Pokud slyšíš, i když slyšet nechceš, pochopíš skryté pravdy.
Pokud si necháš vysvětlit to, co nechápeš, tvůj úsměv zase vyjde jako slunce.
Pamatuj, že On vždy bude ten, kdo za tebe bojuje a pečuje o tvé nejvyšší blaho.
Kdo má uši, slyš,…
Když dnes slyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce,…
Už nikdy nenech odejít Toho, který to s tebou jako jediný myslí až za hranice všech našich představ dobře.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout