JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Být svobodný

Oblast nad, nad hněvem Božím, chráněn smlouvou s Bohem smím
být svobodný

Ježíš nám vydobyl oblast Ducha, chodíme Duchem (svatým), ne tělem. Tak se dostáváme pryč z područí hříchu a hněvu Božího. Jsme chráněni smlouvou s Bohem skrze víru v Ježíše Krista, aby v ten hrozný den hněvu Božího byl On sám naším úkrytem.
Holubice vystoupala výš,…
…cesta Boží je nám přístupná v oblasti Ducha.
Máme volbu žít tělesně, nebo Duchem.
V Duchu, kam nám brání vejít hřích, nacházíme milost.
Plně odevzdáni, pokryti smlouvou milosti, nacházíme jiný svět.
Jak hrozné je upadnout do Božího hněvu, dojít do dnu, kdy už je pozdě.
Jak těžký je pro člověka neodvratný hněv Boží, jako následek nevnímání Jeho volání.
Sodoma a Gomora do posledního dne jejich existence netušily jaké následky nese jejich rozhodnutí hřešit a neodvracet se od svých provinění…
Poslední minuty a sekundy nepřichází slitování pro jejich roky a desetiletí zla, které činily.
Poslední dny dávného světa byly děsivé, velké množství vod zaplavilo všechno, jen malá archa v porovnání s obrovským světem zůstala na hladině.
Jak neodvratitelný je hněv Boží!!
Dokud je čas, zvedněme se z hříchu, stoupejme vzhůru na smlouvě Jeho lásky, utíkejme za Ním, vzepřeme se svému tělu a žijme Duchem.
Tančeme v Jeho lásce a zapomeňme na zlo.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout