JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Duch svatý

Židé říkají, že pokud si někdo myslí, že Boha poznal, ještě Ho vůbec nepoznal. Osobní pohled na Boha je jako jedna tečka v celém vesmíru, proto je možné, že osobní pohledy lidí na Boha se liší, a není to špatně, každý vidíme jednu tečku z celého Jeho vzhledu a vlastností, která dohromady s tečkami ostatních dává mozaiku Boží. Duch svatý je ten, kdo to koriguje a dává tomu dokonalý smysl. Protože pochopení Boha není pro lidi z přirozenosti možné (rozuměj v Jeho plnosti), byl dán Duch svatý, který vysvětluje věci Boží v mnoha úrovních a spektrech.

Přesto však máme naprosto přesné informace o Bohu a Duchu svatém, které jsou pevným základem i celou stavbou našich představ.

Skutky 2:1-33
Ezechiel 1:1-28
Exodus 19:16-25

Duch mě pozdvihl a uslyšel jsem za sebou mocné dunění: „Buď velebena Jahvova sláva v místě, kde přebývá.“
Byl to hluk, jejž působila křídla těch živých tvorů, která bila jedno o druhé, a hluk těch kol vedle nich a mocné dunění.
Ezechiel 3:12-13

Představy o Božím Duchu jsou často ovlivňovány tím, jak Boha prožíváme. Nelze však „plně“ prožít Boha aniž bychom byli plně odevzdáni tomu, co chce On.
Poznání Boha úzce odráží to, nakolik jsme Mu vydaní.
Míra poznání Ducha svatého záleží na přijetí veškerého Božího přikázání. Svatost, kterou nosíme a díky Kristu vůbec můžeme mít, nám zpřístupňuje Boží moc, Božího Ducha, který je jedinečný a specifický. Je tou pravou esencí dobrovolného obětního daru podle Římanům 12:1: Vybízím vás tedy, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli v živou, svatou, Bohu příjemnou oběť: to je ta duchovní bohoslužba, kterou máte konat.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout