JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Modlitební síť IMMANUEL

Modlitební Síť – IMMANUEL

Modlitební Hnutí PRO KRISTA

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
Bible: 1. Petrova 5,7

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte,
za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Bible: Tesalonickým 5:16-18


Co nabízíme – Modlitební Síť IMMANUEL
  • Chceme nabídnou radu, pomoc a modlitbu, těm kteří ji potřebuji.
  • Chceme vést lidi do osobního vztahu s JEŽÍŠEM KRISTEM
  • Chceme nabídnou přátelství & kamarádství těm, kdo nikoho nemají.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout