JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Modlitební síť IMMANUEL

Modlitební Síť – IMMANUEL

Modlitební Hnutí PRO KRISTA

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
Bible: 1. Petrova 5,7

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte,
za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Bible: Tesalonickým 5:16-18


Co nabízíme – Modlitební Síť IMMANUEL
  • Chceme nabídnou radu, pomoc a modlitbu, těm kteří ji potřebuji.
  • Chceme vést lidi do osobního vztahu s JEŽÍŠEM KRISTEM
  • Chceme nabídnou přátelství & kamarádství těm, kdo nikoho nemají.

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání