JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

NÁSLEDUJ MĚ

Ježíš vyzývá své oddané, na začátku úplně obyčejné, lidi:

NÁSLEDUJ MĚ

[CEP2001] J 1:43 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“

[CEP2001] L 5:27 Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“

Podle čeho volil Ježíš lidi, které povolával do učednictví?
Byla to prostota, odvážnost, správné uvažování a postoje?
V první řadě Bůh dává přístup každému, všichni můžeme jít za Ním. Všichni se můžeme učit a začít žít podle Něho.
V druhé řadě velice záleží na tom, jak se k tomu postavíme. Bůh zná ty své. Cení si těch, co to berou vážně.

Jak poznat Boží volání, povolání, povel?
Vede cesta před námi, kterou máme za Ním kráčet?
Jak poznat Jeho hlas a jak se správně rozhodnout?

Vážnost, klid a srovnání sám sebe je jako očekávat na Něj.
Rozhodnutí jít za Ním, vážnost a odvaha je jako připravenost na Něj.
Jednat, vytrvat a stát si za svým značí pevnost rozhodnutí.

A pak už stačí jen zavolat,
pochopit lásku, kterou k nám má,
a moc, kterou může změnit život.


Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku,
aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“
Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“
On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“
Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš.
Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“
On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“
Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění,
jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“

Skutky 9


Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout