JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Neuzavřeš s nimi smlouvu

Deuteronomium 3-7


Poznáš tedy, že Jahve, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, jenž zachovává svou smlouvu a svou lásku na tisíc pokolení vůči těm,
kteří ho milují a dodržují jeho přikázání,
jenž však trestá přímo na jejich osobě ty, kteří ho nenávidí. Zahubí bez meškání toho, kdo ho nenávidí, a trestá ho přímo na jeho osobě.


Dodržujte a plňte! Tak vám to nařídil Jahve, váš Bůh. Neodchylujte se napravo ani nalevo.
Půjdete ve všem cestou, kterou vám vyznačil Jahve, váš Bůh, tak budete žít a budete mít šťastný a dlouhý život v zemi, kterou převezmete.


Jahve uslyšel, co jste říkali, a řekl mi: „Slyšel jsem slova toho lidu. Vše, co ti řekli, je správné.
Ach, kdyby jejich srdce dokázalo být stále takové, aby se mě báli a dodržovali má přikázání, tak aby byli oni i jejich synové provždy šťastní.


Na té hoře k vám tváří v tvář mluvil Jahve uprostřed ohně
a já jsem tehdy stál mezi Jahvem a vámi, abych vám sdělil Jahvova slova; neboť vy jste ze strachu před ohněm na tu horu nevystoupili.
On řekl: „Já jsem Jahve, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiné bohy přede mnou.


Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout