JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Poselství kázané apoštoly

Marek 16:15-20

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela.

Neměnné pravdy evangelia.
Klíčem k moci je správné poselství.
Otec dá razítko jen na dokument, se kterým plně souhlasí. Otec potvrdí své evangelium. Duch svatý, který ukazuje na Ježíše, potvrzuje slova evangelia.
Problémem je hřích, řešením je Ježíš Kristus. Evangelium vyzývá k reakci.

Důležité body při sdílení evangelia (použité níže v tabulce):

  1. Hřích a nutnost spasení.
  2. Utrpení a smrt Ježíše Krista
  3. Vzkříšení a vyvýšení Ježíše Krista
  4. Důkazy z Bible či svědectví
  5. Výzva k víře a poslušnosti
  6. Soud v případě odmítnutí
  7. Zaslíbení při přijetí

Rozbor kázání služebníků Krista z Bible:

Petrova řeč o letnicích
Skutky 2:14-40

7., 6.verš 16-19zaslíbení a naplnění
v. 20varování před soudem
5.v. 21výzva
1. ,2.v. 22, 23hřích, kříž
3.v. 24vzkříšení
4.v. 25-32důkaz z písma
3.v. 33-35vyvýšení a seslání Ducha sv.
1., 2.v. 36hřích a spasení
5.v. 38avýzva
7., 6.v. 38b-40výstraha a zaslíbení

Řeč v domě Korneliově
Skutky 10:34-43

1., 2.v. 34-39hřích a vykoupení skrze smrt na kříži
3.v. 41-42vzkříšení
4., 5., 6.v. 42adůkaz z Písma
v. 42bvýzva
v. 42csoud
4., 5., 7.v. 43adůkaz z Písma
v. 43bvýzva
v. 43czaslíbení

Řeč Pavla v Antiochii
Skutky 13:16-41

1.v. 17-24hřích
2.v. 25-29utrpení a smrt
3.v. 30-31vzkříšení
4.v. 32-37důkaz z Písma
5.,6.,7.v. 38-41výzva, zaslíbení, soud

Obhajovací řeč Pavla
Skutky 22:1-22

1.v. 4-5hřích
2., 3.v. 6-8smrt a vzkříšení
5., 6., 7.v. 9-16výzva, soud, zaslíbení
3., 2.v. 17-18vzkříšení a smrt
1.v. 19-20hřích

Apoštolové nekázali slovy:
Bůh tě miluje, uzdraví, pomůže, vysvobodí, dá ti prosperitu, změní tvou situaci, atd. Ani nevyučovali seznam příkazů, co se s mí a co se nesmí, co se má dělat a co ne. Oni kázali evangelium Ježíše Krista a zástupy se obracely.

Podle vzoru Karla B. – Poselství kázané apoštoly

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout