JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Překonání strachu

Ať už jsme ve sklepě, nebo sami doma, strach přichází nečekaně.
Ať už sledujeme zprávy, nebo nás zachvátí vlastní představivost, po celé dny chodíme sevření.
Ať už slyšíme slova druhých, nebo docházíme výsledků vlastního uvažování, naše vědomí nedostatečné ochrany nás staví do pozice strachu.

Strach vzniká v myšlence a zachvacuje pocity, pokud se mu odevzdáme, paralyzuje celého člověka.

Strach je beznaděj, stejně jako cesta, která nemá na konci světlo. Člověk se cítí uzavřen v krabici, ztracen na vlastní cestě života, právě proto, že nemá cíl a cestu výš. Když upneme svůj zrak na něco vyššího, něco mimo oblast strachu, dostáváme celé své tělo i duši do oblasti klidu.

Toto není psychologické cvičení, protože pokud my sami v tu chvíli víme, že se pouze snažíme získat klid skrze cvičení nebo praktiku, nikdy tomu dostatečně nevěříme. Pokud se člověk snaží ze své podstaty pomoci sám sobě, bez vlivu skutečné záchrany zvenčí, nikdy to pro něj není dostatečně pevná půda pod nohama. Pokud člověk věří jen v sám sebe, zjistí, že sám na všechno nestačí.

Strach přemáhá mysl lidí a to právě proto, že staví na realitě, z které není možno utéci. Realita tohoto světa je bez naděje, nedává řešení na lidské problémy
a nezajišťuje budoucnost člověka dále než po roky jeho života na zemi.

Ježíš Kristus je budoucností, na kterou je možné upnout svůj zrak. On je tou budoucností, která není omezená pouze na věk člověka na zemi. Ježíš Kristus má moc jak nad duší, tělem, tak i myslí člověka, který k Němu ve strachu volá s opravdovým vydáním se a vírou v Jeho záchranu. Ježíš Kristus uklidňuje strachy lidí jako rozbouřené moře. Naděje vyvěrající z víry v Něho je pro mnohé skálou, na které stojí a obstojí, ať se děje cokoliv. Člověk, který věří v Ježíše Krista nemá strach, protože ví, že má Pána, který převyšuje nejen přítomnou situaci, svět s celým svým zlem, ale i veškerý lidský stav žití.

Strach ze smrti se pro věřícího proměňuje v pokoj a smrt se stává pouhým přechodem jinam. Ježíš přišel dát lidem věčný život právě proto, že pomíjivost lidského bytí je veliká.

Strach je reálný a opravdový, je postaven na realitě. Není naším úkolem zničit strach, abychom měli klid. Strach jenom reflektuje závažnost reality, o které víme. Pokud odstraníme příčinu strachu, odejde i strach sám. A tak místo praktik uklidňování a snah zapomenout na něj raději změňme příčinu, která nás tolik znepokojuje. Řešením na každou takovou reálnou situaci v našem životě je sám Stvořitel života a všemohoucí Bůh, Ježíš Kristus.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout