JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

věrnost

Žalmy 69:8 To kvůli tobě snáším potupu, tvář mi pokrývá hanba, pro své bratry...
Matouš 25:1-13 (Podobenství o deseti pannách.) S nebeským královstvím to tehdy bude jako s...
Vše obklopující tmou vytrvale,bez přestání,proniká světlo. Abys mě zachránilz mých bouří,kdy mě oceán topía...
Neopustím tě, aniž bych splnil to, co jsem ti zaslíbil. Gen. 28 Opravdovost Boží,...
„Jako je měsíc věrný zemi,jako je slůně věrné své matce,jako bez dnu není noc,tak...

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout