JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Záblesky světel

V každodenním životě zažíváme rozdílné vjemy, některé z nich jsou šedé a některé nadpřirozeně silně pozitivní a zázračné.
Záblesků světel je potřeba si všímat a chytat je. Skrývá se v nich moudrost a poznání. Obsahují nitky, kterých, když se chytáme, můžeme vyjít výš a dál,
než by vůbec v běžném lidském životě bylo možné.

I uprostřed negace je přítomné světlo. Věrnost Boží nelze popřít. Pomoc Boží je vždy nadosah. Pokud Boha dlouhodobě odmítáme, zhasínáme si světlo vlastním potemněním. Ale Jeho milost je veliká. Dokonce i v hněvu je schopen se slitovat. Dokonce i tam, kde lidé už nekompromisně zabouchly dveře, Bůh ještě čeká. Boha nelze zneužít, protože to, co dává, dává dobrovolně a s plným vědomím. Jeho záblesky světel jsou přítomné všude, ačkoliv ne se stejnou intenzitou.

Co způsobuje slepost – zatemnění – stín, který nám brání vidět světlo?
Záblesky světel ve svých intervalech pokračují každého dne. To slepost odpočítává dny naší nevědomosti.

Schopnost prozřít se rodí v zoufalosti nad vlastní slepotou. V lítosti, v trápení nad neschopností zachytit, co mi zase uniklo. Povšimnutí těchto záblesků světel nás učí je vyhledávat. Moudrost přichází z poučení. Vyhledávání těchto záblesků není důležité jen při cestě k Pánu, ale i při cestě s Pánem, protože Pán nás vyučuje stále a cesta s Ním je plná nástrah. Je to cesta vzhůru, kde nás vždy čeká přesnější a přesnější zaměření na světlo.

Prázdní lidé, ačkoliv si záblesků všimnou, mávnou rukou nad další možností je pochopit a dostat se blíž ke světlu. Bůh je přítomný a je možné Ho nalézt.
A dokud je čas, ti, kdo Ho hledají, nalezli moudrost.

Blázen pohrdá světlem a vítá tmu. Blázen myslí, že Bůh není. Protože dokud tu je světlo, nechápeme, jaké je plné rozmezí temnoty. Dokud je Bůh k dosažení, temnota nemůže působit naplno. Jestliže pohrdáme tím, co nám je nadosah, nemusíme si plně uvědomovat, jaké následky budou v nedostatku toho. Neboť Bůh působí pozitivně i na ty, kdo Ho odmítají. Přítomnost Boží působí pozitivně všeobecně. Záblesky světla dopadají do temnoty a mění ji. Samotná přítomnost, možnost nalézt Boha, je světlem, které nedovoluje lidem prožít plnou temnotu. Veškeré temnoty, veškeré skutky tmy ještě nedosáhly plné intenzity právě proto, že Boha ještě lze nalézt.

Světlo vymezuje cestu. Máme schopnost vidět světlo a následovat ho. Světlo působí jako cesta. Tím, že světlo vidíme, dokážeme rozeznat jeho počátek
a ten se nám jeví jako cíl. Přirozeně kráčíme k zdroji světla, k počátku světla. Tím nám světlo ukazuje cíl a směr. Dokážeme vnímat intenzitu světla a zaměření
na jeho zdroj nám dává cestu. Uvidět první záblesky světla znamená už začátek pochopení zdroje světla. Samotná cesta začíná při prvním povšimnutí záblesků.

Proč nás světlo vede?
Světlo samo o sobě upozorňuje na výskyt temnoty a svou podstatou, jakožto opak temnoty, dokáže z temnoty vytrhávat, zachraňovat z temné cesty. Tato skutečnost, která tady na zemi platí a nikdo se jí nevyhne, tento zákon, kterému všichni podléháme, nelze ničím zrušit. Světlo je přítomné všude, obklopuje vše, vidíme ho stále a nemůžeme se mu vyhnout. Bůh je přítomný úplně stejně jako světlo. Je kyslík v našich plicích, je světlo kolem nás. Nemůžeme Ho popřít, protože z Něj denně čerpáme.

V momentě, kdy se všechno zatmí, nepřítomnost světla způsobí zmatek, jaký jsme doposud nezažili. Nepřítomnost Boží v daný okamžik bude více než děsivá.

Boha denně zažíváme, nemůžeme Ho popřít, ale málokdo chce chápat Jeho milost jako výjimečnou. Jako něco, co tu nemusí být pořád. Jen ti, kdo si povšimnou Jeho světla a přistoupí blíže, nechají se Jeho světlem vést, budou zachráněni.

Nezůstávej tam, kde světla jednou může být nedostatek, ačkoliv se to nyní nezdá.
Ježíš se stal světlem, cestou pro nás. Stal se i zdrojem světla, když směřujeme k Němu, směřujeme do bezpečí před zkázou.
Bůh je všudypřítomný, světlo dobře znázorňuje tuto Jeho vlastnost. Jeho vliv na tebe dopadá stále. Je to vliv péče, vliv pravdy a reality a je to vliv volání
do bezpečí k Němu.

J 8:12
Ježíš k nim opět promluvil a řekl:
„Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout