JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Budeš žít.

Jak jsem ti řekl: „Budeš žít.“

Naše víra často kolísá a přeci Boží slovo je neměnné! Lidská víra je oblast nestálá jako moře, lehce se rozbouří, lehce se zase uklidní.
Ježíš má tu moc uklidnit vlny a také učinit z nich pevnou zem, která už se nikdy nepohne.
Kdyby lidská podstata byla pevnější a stálejší, ušetřili bychom si mnoho nepříjemností.

Jak jsem ti řekl, budeš žít.

Poslušnost svědčí vyrovnaným životem a stálou cestou. Žít, jak Bůh přikázal, svědčí také o úspěchu.
Tato přikázání nejsou bičem, jsou moudrostí jak úspěšně projít tímto světem. Pokud stále ještě běháme podle svých tužeb a úvah, hazardujeme jen se svým životem. Bůh je stálý a člověk si jen sám volí svou cestu.


Boží milosrdenství a milost nám dává žít.

Moudrý pohled Toho, Kdo ví a zná, obsahuje také moudrost vůči nám. Chrání svůj lid, zná jeho poklesky.
Často se světlo míhá tmou pro naši záchranu, aniž bychom si Jeho milosrdenství všimli. Bůh odpouští, protože je to Jeho podstata, nečeká v tom na pozornost.
Tato velkorysost dostává bez výhrad na lopatky.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout