JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Sviťte…

Jednejte ve všem bez reptání a bez námitek,
(Všechno dělejte bez reptání a pochybování,)

Filipským 2:14

Pokoj v duši často přináší vyrovnanost. Smíření se svým životem a spokojenost jsou podkladem pro poslušnost. Poslušnost doprovází připravenost jednat. Odevzdání se to celé zaštiťuje.

Jsme takoví ve všech chvílích? Často také rozhoduje situace a okolnosti.

Abychom se nedostali pod hranici vyrovnanosti, potřebujeme zůstávat v lásce.
Pod hranicí vyrovnanosti na nás čeká nezvládnutí situace v podobě reptání a pochybování.

Jestliže náš život je svěřen do rukou Boha, který působí, že Jeho záměry nejen známe, ale také že je chceme vykonat, (…vždyť zde je Bůh, který
ve vás pro své dobrotivé záměry působí, že je chcete a pak i vykonáváte. Filipským 2:13), nemáme proč o nich pochybovat a reptat.

Reptání je způsobováno nepřijetím postavení, do kterého nás Bůh postavil, nebo nevyrovnáním se s touto realitou. Většinou se jedná o vyšší postavení,
než v jakém se cítíme být. To vyžaduje víru a uvědomování si této hodnoty v Bohu. Reptání působí jenom proti nám samotným, jen stvrzuje, že jsme nepřijali
své postavení. Zatímco tiché smíření přináší pokoj v duši a ustání nových situací.

…abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného.
V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět…

Filipským 2:15

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout