JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Když jsi povolaný do služby, nebojíš se bojovat

Boží národ na poušti byl sečten, rozdělen do oddílů, které vystupovaly každý pod svým praporem, měl přesné řazení… a jistotu.
Numeri 1:1 – 4:20

Jistota Božích šiků není v tvrdé odhodlanosti zdolat nepřátele, ale v povolání od Boha.
V chvíli, kdy dostali jasné instrukce, byli povolání stát na svém místě určeném Bohem, jehož jméno zastupovali.
V ten okamžik, kdy stojíš seřazen, vzpřímen v pozici, na místě, kam tě On určil, padne na tebe Jeho stín.

Povolání je zastíněním Jeho pláštěm. Jeho ruka je nad tebou, v žilách ti proudí Jeho život, moc a odhodlání.

Nezáleží tam na člověku a jeho vlohách, ale na Božím plánu. A tvé pozici v něm.

Zvednout se a postupovat vpřed v akci, kterou vede Bůh, vyžaduje jediné… zvolenou pozici ustát, i když Jeho přítomnost je silná, svatá a hrozná.

…i Mojžíš řekl: Jsem zděšen a celý se třesu.
Židům 12:21

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout