JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Neodkrývej nahotu

Pokud jsme hodně Bohu vydaní, můžeme vnímat královskou pozici Stvořitele. Jeho majestátnost se skví daleko nad světem stínů a temnoty.

Do tohoto jiného světa svatosti zve své milované. Ti mohou vstoupit a chápat vše z této perspektivy Božího království.

Boží postavení je zcela vznešené. V Jeho blízkosti se stáváme i my vznešenými.

V tomto postavení vidíme věci přikázání a zákonů zcela jinak. Každý hřích znamená zaprodat se, vydat se, nechat se pošpinit, dobrovolně ztratit své hodnoty.
Do Božího království, ke Králi a všem, kdo jsou v Jeho domě to nepatří. Postavení lidí v Božím domě zahrnuje i vědomí vlastní hodnoty.

Mnohdy odkrýváme vlastní nahotu proto, abychom získali uznání. Všechny své kladné hodnoty vystavujeme na odiv, aby po nich ostatní zatoužili.
Ať už je to majetek, krása, životní hodnoty nebo vlastní rodina. Možná proto, že při pozornosti cítíme zájem a lásku. Toužíme být výjimeční. V temném světě zla utíkáme za vlastním úspěchem a uznáním, protože toužíme po lásce.
Vydáváme vlastní hodnoty, aby nám byly chladně ukradeny.
Toužíme po lásce, ale místo toho býváme zneužiti.
Odkrýváme vlastní nahotu pro kousek uznání, ale přitom ztrácíme vlastní hodnotu.

V postavení odrážejícím naše královské postavení (jako součást Božího království) se stáváme součástí výjimečného dění, kde naše hodnota není závislá na uznání druhých, ale na skutečnosti naší podstaty v Kristu.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout