JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

hřích

1.Petrův 2:17-25 Ctěte všechny, milujte své bratry, mějte bázeň před Bohem, ctěte krále.Vy, kdo...
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout