JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Řekl jsi…

Miluji tě

Přišel jsi nečekaně, netuším, co to způsobilo. Vzal jsi mě blíž do své blízkosti, aniž bych tušila, co se v mém životě stalo klíčem. Boží láska tekla
přese mě jako vodopád, neptala se, zkrátka přišla. Smyla naprosto všechna omezení a pokřivené názory na mojí osobu. Dokázal jsi mi, že tobě se to líbí.

Líbíš se mi

V chvílích, kdy se zachvěji, nebo rychle utíkám, abych se vymanila z pocitu nedostatečnosti, zůstal jsi stát a dlouho se díval do mých očí.
To, co jsem sama na sobě odsoudila, jsi přijal a líbí se ti to. Padám na kolena a dlouze ležím v nádheře tvého přijetí. Myslel jsi to vážně a neodešel.

Budu tě chránit

Zůstal jsi, i když všichni odešli. Nepotvrdil jsi to, co svědčilo proti mě. Ale proti těm nepřátelům ses postavil. Poznala jsem, jak velkou hodnotu pro tebe mám.
Vidět tvé jednání se mnou mě uzdravilo.

Všechna odsouzení smaži

Na všechna slova proti mě jsi neřekl ani slovo. Nereagoval jsi. Místo toho ses nepřestal dívat do mých očí. Až tak dlouho, až jsem se rozplakala.
V ten moment jsi ke mně přiběhl, chytl do náruče a dlouho tiskl k sobě, dokud moje srdce nepřestalo bolet. Ale ani potom jsi mě nepustil z náruče a odnesl pryč. Jediným slovem jsi mě nezradil.

Vždy budu držet tvou ruku

Ukázal jsi mi, že nikdy nenastane moment, který by tě přesvědčil o tom, abys mě opustil. Ukázal jsi mi tvou podstatu, která není přízemní a ďábelská,
ale Božská a nebeská. Tutíž se nepřipodobňuje uvažování lidí, ani nereaguje pozemsky.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout