JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Trubka Boží

Jak krásný je shromážděný Boží lid

Zatímco celý svět běží za svými cíli, Boží lid se rovná do oddílů, slyší hlas trubky a následuje svého vůdce.

Numeri 10:35-36 Když odcházela archa, Mojžíš říkal: „Vzhůru, Jahve, ať se rozprchnou tví nepřátelé, ať se ti, kdo tě nenávidí, dají před tebou na útěk!“ A na zastávce říkal: „Vrať se, Jahve, k četným tisícům Izraele.“

To, co se dělo na poušti, bylo něco zcela jiného než to, co se dělo po celé zemi.
I Ježíš říká, že Boží království je již mezi námi.
To, co děje v Božím království je něco zcela jiného než to, co se děje v království světa.
Ačkoliv jsme stále normální lidé, vnímáme Boží království.

Uprostřed světa odděleni pro Něj.

Za dnů Mojžíše lidé byli s Bohem mimo ostatní národy, ode dnů příchodu Mesiáše jsou lidé s Bohem „uprostřed světa“ oddělení pro Něj. Žijí v onom Božím království, které je již mezi námi a celý svět o tom netuší.

Víra je vstupenkou tam, kde můžeš slyšet Boží trubku, jak volá ke sjednocení Božího lidu.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout