JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Závažnost pochopení

Galatským 3:10 Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně,
a nečiní to.
Galatským 3:12 Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘
Deuteronomium 27:26 „Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“ A všechen lid řekne: „Amen.“


V rozhraní duše a ducha, kostí a morku,
v té divoké a žárlivé výzvě abychom milovali celým srdcem, duší, myslí, silou
visí
v území nikoho
životní výzva.

A to: Zvolíš si život nebo smrt? Prokletí nebo požehnání?
To, co nás při tom pokládá, je, že vše závisí na vlastním lidském rozhodnutí.
Znamená to, že všechno máš v rukou.
I svůj osud.

A Bůh nevyzývá jen k rozhodnutí, k obyčejnému Ano,
myslel to trochu jinak, když za lásku s tebou umírá,
když za tebe dnem i nocí bojuje,
když pláče, když ty pláčeš
a pozdvihá tě v náručí, když uspěješ.
Myslel to mnohem vážněji na to, aby Mu stačilo jedno Ano.
Bůh chce celý tvůj život, celé tvé srdce, všechen tvůj smích, noc i den, kdy budeš s Ním, milován
a nejšťastnější, co jsi vůbec ve svém životě kdy byl.
Měl pro tebe v plánu mnohem větší věci než jednoduché Ano.

Domnívám se, že rozhodující hranice záchrany celé naší osobnosti není jen to jednoduché Ano.
Zkušenost nás učí, že prokletí se táhne až za hranici jednoduchého Ano. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Jak to,
že jím stále ještě trpíme i za onou základní hranicí jednoduchého Ano? Jak to, že až v hlubokém vztahu a nevypočitatelné lásce, v hlubokém obětí se tato prokletí rozplývají v radosti? Jak úzká je ona úzká cesta, po které každý nekráčí? Mám pocit, že je nepopsatelně úzká, až mě to překvapuje.

První učedníci viděli na vlastní oči Pána, kterého my vidíme jen v niterném odevzdání. Je to právě onen život proměňující moment, který nás naprosto mění,
dá se říci, zachraňuje.
Rozhodující hranicí pro zlomení prokletí tedy není ono jednoduché základní Ano, ačkoliv představuje cestu z nevěřícího světa zpět domů k Bohu.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout