JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Ježíš zemřel za Boží národ a za rozptýlené Boží děti

Ale jeden z nich, Kaifáš, jenž byl toho roku veleknězem,
jim řekl:
„Vy tomu vůbec nerozumíte.
Ani nepomyslíte, že je pro vás prospěšné,
aby jeden člověk zemřel za lid a aby nezahynul celý národ.“
To neřekl sám ze sebe, ale protože byl toho roku veleknězem,
prorokoval, že Ježíš zemře za národ – a nejen za národ,
ale také, aby shromáždil v jedno rozptýlené Boží děti.
Jan 11:49-52

Jestli je tu pochyba, že jsme spolu jedno Židé i křesťané,
pak tento verš ukazuje, že Ježíš zemřel za Boží národ,
ale také za rozptýlené Boží děti, což je jedno a to samé.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout