JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Dosáhnout království Božího

Ježíš vybízí toho, jenž se chce přiblížit království Božímu:
Lukáš 18:22 Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi;
pak přijď a následuj mne!“

Abraham dal desátek… Ale kam? Do chrámu? … Proměnil ho v dým, na oltáři.
Ani se neohlédl za tím, co se obrátilo v prach. Pro Boží blízkost, která ho ujišťovala.
Bůh nás zpevňuje obětovat/dát to, co chce a jak On chce.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout