JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Hlava státu, hlava rodiny, hlava těla

Je těžké být vedoucím?

Jak těžké je mnohdy řídit sám sebe, svou rodinu a vůdčí pozici.

Byli jsme do takového úkolu povoláni?
Máme hledět, abychom dobře spravovali nám svěřený úkol.
Jak se ve všem vyznat a jak rozpoznat správnou cestu v tom?
Jak jednat spravedlivě a pro dobrý výsledek, dobro všech?
Toto není jednoduchý úkol.
Přesto se dá zvládnout dobře tak, aby nesl výsledky.

Na této zemi platí pravidla Boží.
Dodržováním pravidel Božích se dostáváme do pořádku
v sobě,
učíme ho ostatní jak v rodině, tak ve svém postavení ve společnosti.

Jaký má úkol například hlava státu…
Má mnoho společníků, kteří mu mají ve všem pomoci,
má mít schopnost řídit správně lidi.
Má se dokázat na každý problém podívat svrchu
a řešit ho ve spravedlnosti a právu v rámci celkové situace.
Své jednání má ostatním vysvětlit, aby se také oni dokázali zapojit
do stejného postoje ve jménu stejné vize.
Má dokázat držet správnou vizi – nastavení postoje pro celý stát.
Má zastávat hodnoty, které předává druhým skrze svůj jasný postoj.

To, jaký postoj bude navenek vyzařovat,
bude odrážet jeho vnitřek – srdce.
Jako vedoucí bychom se neměli bát vyjádřit své srdce,
neměli bychom jednat úskočně, ale v síle při obhájení sám sebe.
Jediné, co totiž druhým dává smysl je naše vlastní věrohodnost
a tu obstojíme, pokud zkrátka budeme tím, kým jsme.
Pokud máme správné zásady Boží v sobě,
každý útok na nás se rozpadne a
všechna období s tím ustojíme.

Jednou se mě jeden člověk zeptal:
Kde se skrývá síla osobnosti, síla, která nám pomůže přestát úspěšně jakékoliv období života?
Je to přesně tam, kde zůstává člověk o samotě sám se sebou.
Přesně tam, kde řeší své nejniternější otázky, problémy, diskuse.
Jestliže je to místo síly, naděje a jistoty, obstojí vždy.
Jestliže je však prázdný, neobstojí.
ČLOVĚK POTŘEBUJE BOHA, ABY MOHL VÍTĚZIT.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout