JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Ježíš, bojovník za tvoji osobu

Svět je zlý, život těžký a spravedlnost na sebe nechává dlouho čekat. To jsou zkušenosti lidí. Je těžké jednoduše jít životem. Říká se, že život je boj.
Naděje zůstává každému, kdo touží po lepším životě.

Ježíš bojuje za každého člověka. Stává se dveřmi do lepšího světa. V Bibli se dočítáme o budoucnosti, kterou má Bůh v rukách.
Tento život se odvíjí nejen podle našich činů a rozhodnutí, ale i podle toho, jaké nástrahy se na naší cestě nacházejí.
Ani za jedno nelze vinit Boha.

Bůh je právě ten, který nás z nástrah zachraňuje. V chvílích setkání se zlem a temnotou slyší naše volání.
Trápení lidí Mu hýbe srdcem, přibíhá, aby nás zachránil.
On je bojovníkem za člověka v každém čase.

Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.
Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva.
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“
Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!
Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.
Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“
Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách?
Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?
Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti?
Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. 

Úryvek z Izajáše 40

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout