JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Majestátnost Boží

V Jeho ruce leží celý svět.
Při hromu Jeho hlasu se vše otřásá.
Kdo se postaví Jeho rozhodnutí?
Není nikdo vyšší, aby Mu mohl poručit.

Jaká jsou však Jeho rozhodnutí, není to snad tak, že dobrá a spravedlivá?
Není takováto ruka nad námi ochranou a jistotou? Není Jeho vůle dokonalá?
Kdo by byl lepším původcem a strážcem našeho dokonalého života?

Majestátnost Boží není výhružkou, ale královským postavením pro každého, kdo pochopí jaká je podstata těch, kterým daroval milost.
On ve svém Synu daroval každému návrat do Boží podstaty stvoření, které bylo stvořeno k Jeho obrazu.
Sám Ježíš se modlí v čele nás všech: „Ať je na zemi jako v nebi.“. Boží vydaná stvoření jsou bezpochyby součástí Božích armád, jaká nesou Boží majestátnost.

Kdo se Mu podobá? Kdo se Mu může vyrovnat? Není snad psáno, že jednou se Mu každé koleno pokloní? Co přiměje každého přiznat Mu úctu?

Vznešenost Jeho majestátnosti bude patrná a uznatelná každému, kdy se pronárody, země i mocnosti roztřesou.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout