JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Záchrana v Kristu

Po celá staletí se na zemi očekával příchod Mesiáše, Vykupitele, který svým skutkem záchrany spasí Boží lid.
On je záchranou každého člověka, který v Něho uvěří.
Tento člověk, Ježíš Kristu, je Syn Boží, neboť je narozen z panny. Po své pouti světem umírá na kříži za lid, aby tímto skutkem vykoupil lidi z hříchu. Jeho Božskou identitu dokazuje i to, že je po třech dnech vzkříšen z mrtvých.

Tento Ježíš Kristus je milující a slitovávající se osobou. Je dokonalým obrazem Boha. Přišel ukázat lidem, jak intimní a hluboký může být vztah s Otcem.

On je tím očekávaným Mesiášem v izraelské zemi. Evangelium – zpráva o Něm – se šíří do celého světa pro záchranu všech.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout