JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Kde se duchovní věci střetávají s realitou

Tok času odhaluje zpevněnou cestu pod nánosem prachu

Výroky v Bibli, slova Ježíšova, která, pokud je bereme vážně, nás přirovnávají k moudrému muži.
Matouš 7:24 Kdokoli tedy poslouchá tato má slova a plní je, dá se přirovnat k rozvážnému člověku, který si postavil dům na skále. Spadl déšť, přišly záplavy, větry zaduly a rozpoutaly se proti tomu domu, a on se nezřítil: to protože byl založen na skále.

Oblasti naší víry,
po rocích vyhodnocené,
těžce mluví realitou našeho změněného života.


Čím je to zpevněn v těžkých chvílích člověk, který snáší všechno zlé pro evangelium (2.Tim1:8), kdy země utrpí těžké rány a obyvatelé se třesou?
Výrok, který vnímáme poněkud duchovně, – Zjevení 3:10 Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. – však v bodu střetnutí s realitou vyhodnocujeme jako obyčejnou neschopnost čelit těžkostem pro Boží jméno. Takový člověk raději zapře Pána než, aby přešel vlastní strach. Jednoduše to znamená nepřipravenost, neschopnost obstát, nedostatečnost zkušeností a schopnosti trpět.

Bůh je nejen ten, kdo mluví,
ale i ona neúprosná skutečnost,
která se nedá vymazat z našeho života,
ono včasné naplnění Božího slova.

Odmítnout slyšet Boží volání, nechtít se změnit a utíkat raději do odpočinku neodkladně v budoucnosti vzbudí pád. Přísloví 6:10 Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. V chvílích vnímání Božích výzev nám vše připadá příliš duchovní, ale v bodě střetu duchovna s realitou, je to vězení, do kterého jsme se sami uvrhli.

To, proč Bůh mluví, je dát nám schopnost obstát

Jestliže bereme Boží řeč vážně, v chvíli střetnutí se s realitou, stojíme bez známek překvapení ve vlastní schopnosti obstát. A to i v případech těžkých ztrát, obstání těžkého úkolu, přijetí skutečnosti, která nás povyšuje díky schopnosti vytrpět to, co nás v realitě čeká.

Bůh je mnohdy víc realita, na kterou se tolik spoléháme, protože si myslíme, že k Bohu patří pouze duchovno. Stavíme realitu na odpor tomu, co považujeme za Boha, netušíme, že On je onou pevnou realitou, jejíž zákony, následky příčin už tak dobře známe. Pochopit duchovní zákony, Boží výzvy a Boží slovo do hloubky nás připravuje na to, co neodkladně přijde a bez Boha v tom neobstojíme.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout