JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Láska k Jeruzalému

Každý z věřících touží alespoň jednou v životě zažít Izrael.
Toto místo je základnou víry, kterou máme v sobě. Je to místo, kde se odehrávala biblická dění a kde žil náš Pán.
Izrael oplývá nebývalým pokojem, který se snad dá přičíst cípu Božího roucha.


„Když jsem do země mířila, nechtěla jsem poznat všechna historická místa a příběhy, které se na ně pojí.
Ani všechna náboženská místa.
Nijak mě nelákalo zařadit se do zástupu turistů, běhat z místa na místo a všechno stihnout.
Jela jsem tam s Pánem najít a vzít si to, co mi tam chce dát On.
Rozhodla jsem se hledat Jeho a minout vše, co tam vybudovali lidi.

Hledala jsem tam Pána.“

AYA

Místa přímo v Jeruzalémě, která zaručují duchovní hloubku, jsou přínosem do života věřících, patří mezi ně Getsemanská zahrada, místo poslední večeře, Golgota, zahradní hrob, nádvoří chrámu, Olivová hora. Znamená to, že uprostřed množství fakt musíme hledat hlubokou vnitřní linku.
Pravda je skryta pod náboženským nánosem.

Jer 51:50 Vy, kdo jste unikli meči, odejděte! Nezastavujte se! V dálce si vzpomeňte na Jahva a Jeruzalém mějte v srdci!

Joel 4:17 „Tehdy poznáte, že já jsem Jahve, váš Bůh, který bydlím na Sionu, své svaté hoře! Jeruzalém bude svaté místo, …“

Izaiáš 66:10 Radujte se s Jeruzalémem, plesejte v něm, vy všichni, kdo jej milujete, buďte s ním veselí, vy všichni, kdo jste nad ním truchlili, …

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout