JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Není nic zahaleného, co nebude odkryto

Zastání Boží.
Bůh je Zastánce, který obhajuje své lidi.
Přichází zúčtovat, aby se zastal.
Přichází zúčtovat, aby se vypořádal.
A tehdy to, co je zahalené, je odkryto.

Někdy čelíme urážkám a těžkostem, lidskému odsouzení a nepochopení. Někdy můžeme být v neprávu a nespravedlnosti.
Pokud bychom chtěli být ospravedlněni okamžitě po každém odsouzení, pravděpodobně bychom upadli do přecitlivělosti a zranitelnosti. Ta v další fázi nese uražení a bolest.
Pokud ale nespravedlnost trpíme s odpuštěním vůči druhým a zapomínáme ostatním jejich zranění vůči nám, nadále se chováme láskyplně, jistě přijde spravedlnost od Boha.

Můžeme dávat mnoho a opakovaně a nedostat zpět vůbec nic. Spravedlivý člověk neočekává nic zpět, trpí odsouzení s odpuštěním v srdci a zůstává dobrý k těm, co jsou zlí. A Bůh se spravedlivým jedná spravedlivě. Ujme se jeho případu a vydobyje mu spravedlnost. V té chvíli nezůstane nic zahaleného, co by nebylo odkryto.
Nespravedlivý člověk za nespravedlnost odplácí zlem. Spravedlivý bez ohledu na nespravedlnost zůstává spravedlivým. A sklidí spravedlnost.

Spravedlivý soud bude v budoucnu, ale probíhá i uprostřed našich životů. Čas příchodu spravednosti nikdy dopředu nevíme, spravedlivý totiž ani nežádá odplatu, tím dovršuje míru hladiny prolomení hráze požehnání.

V jeden moment přijde zúčtování. Jestliže Bůh shledal náš život spravedlivým, vyhýbáme se soudu nad nespravedlivými.

Ježíš přišel, aby nás ospravedlnil. Jsme v Něm spravedliví. To je to první ospravedlnění. Ježíš však ospravedlňuje i uprostřed našich životů, kdy se nám děje bezpráví. Zná své věrné a těm zajišťuje právo. Křesťané mají zůstat jako ti, kdo jsou spravedliví a ne ti, kdo za zlé oplácejí zlem.

Jednou to, co je skryto, bude odhaleno. Buď k našemu soudu, nebo k našemu ospravedlnění.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout