JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Oběti lásky

OTEC DAL SYNA


Izrael (Jákob) ztrácí své děti…

Genesis 43:8-9 Potom se na otce Izraele obrátil Juda: „Pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme – ani my, ani ty,
ani naši maličcí.
Ručím za něho a po mně budeš požadovat účty; jestliže se mi stane, že ti ho nepřivedu nazpět a nepostavím ti ho opět na oči, ponesu za to po celý život vinu.

13-14 Vezměte svého bratra a odejděte, vraťte se k tomu muži.
Kéž vám El Šadaj dopřeje, abyste u toho muže nalezli milosrdenství, a kéž vám dopřeje, abyste přivedli nazpět bratra, jehož jste tam zanechali, i Benjamina.
A já nechť ztratím své děti, mám-li je ztratit!“

… a dostává je zpět

Genesis 45:28 „Stačí,“ zvolal Izrael, „můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl.“


Abraham ztrácí svého syna…

… a dostává ho zpět


Bůh Otec ztrácí svého Syna Ježíše…

… a vzbouzí ho z mrtvých


Láska je silná jako smrt. Když skutečně milujeme, dáváme často oběti. Není pro nás těžké vydat něco za svou lásku. A tak i Bůh vůči lidem nesl oběť,
a také lidi vůči Bohu. Láska bez toho, abychom obětovali s lehkostí cokoliv, je mrtvá. Skutečná láska nese oběti. V nich se předcházíme v ochotě sloužit a vydat se.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout