JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Pokoj jako řeku

Boží výsadou je dát ti, co potřebuješ.

Boží mocí je nechat působit svůj vliv na vyprahlá místa.

Nádherou Jeho svatosti je pokoj, který zaplavuje celé nitro.

Jako rozlehlá, mocná, mohutná, klidná řeka je Jeho pokoj.
Tento pokoj nelze najít jinde, nelze ho získat cvičením, nelze zmáčknout nějaký zázračný čudlík.
Tento pokoj pochází z nebe a nositelem je Duch svatý.

Být v pokoji je uklidněním pro rozbouřené moře pocitů, strachů a změť názorů.
Tento pokoj přemáhá všechno přirozené a přirozenost ho nemůže ovládat.
Nikdo ho nemůže zastavit. Neovládají ho pravidla. Nemůže ho shodit žádná zlá moc. Nemůže ho zastavit naše chyba.
Pokoj je a jeho existenci nelze popřít. Pokoj je součástí Ducha svatého, kterého dává Otec. Pokoj nemůže ovlivnit nic na světě.
To Otec tě obléká do teplého, příjemného svetru.
Péče Boží je neměnitelná žádnou situací, protože je ještě nad vším, co se děje.

Izajáš 66:12 Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku
a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí,
hýčkáni na kolenou.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout