JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Světlo přišlo na svět

Před dvěma tisíci let
se změnil svět.
Tma světlem přemožena,
víra s nadějí se sešla,
a jistota se zrodila.

Život ne že by ustal,
ale rozběhl se o to víc,
zvláště pro ty,
kterým Ježíšem nastal
život v plnosti.

Strom začal růst,
semínko vzklíčilo,
světlo v listech kyslík způsobilo.
Ježíš dal první dech
těm, co na křídlech
andělů jsou neseni.

Příběh lásky začal,
když krev protekla,
nejen život, ale i smrt,
potvrdily Kým On byl,
když za lid svůj život položil.

Spousta ani nevšimla si,
co Bůh světu dal,
že střeží tvůj dech a každý den
stejně vážně
jako tenkrát, když říkal:

´Není nic, co bych nedal,
jen proto, aby mohli žít.
Když můj lid zlu se vydal,
nechtěl jsem dál žít.
Že chyběli mi svědčí sám
ten život, který za ně dám.´

Že Bůh měl plán
jak nás zachránit,
víme a pochybnost nemůže nám
Jeho dílo zatemnit.


Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout