JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Velikonoce – Pesach

Ačkoliv mnoho z nás má představu o Velikonocích takovou, jak nás naučily rodiče,
Velikonoce nebo-li Pesach mluví úplně o něčem jiném.
Je to proto, že za staletí místo Pesachu zabraly svátky jara a jiné zvyklosti.

O čem tedy Pesach – Velikonoce byly?

Velká noc minutí

Celkově všechny křesťanské a hebrejské svátky jsou o příběhu Boha s Jeho lidmi.
Pojďme se na to tedy podívat…

1) Záchrana lidí – Lid, který byl tehdy v těžké životní situaci, otroctví Egypta, byl vyveden na svobodu po tom, co anděl zhouby dal poslední ránu zotročovatelům. Tehdy ti, co zabili velikonočního beránka jako symbol budoucí spásy, potřeli si veřeje domů jeho krví, byli ušetřeni zhoubné rány. Bůh sám pak vyvádí svůj lid
na pouť pouští do zaslíbené země. Tento den se slaví od té doby jako Velká noc – Noc minutí – Velikonoce – Pesach. Exodus 12

2) Spasitel – Ježíš je nazýván jako poslední Beránek. Po staletí lidé obětovali zvířata, aby se zbavili svých hříchů a vin. Ježíš je tou poslední obětí za hříchy lidí.
Sám Spasitel se obětuje za druhé, aby odčinil jejich viny a oni tak mohli být ospravedlněni před Bohem a mohli vejít do Jeho přítomnosti. Chrámová opona se tehdy roztrhla jako jasný symbol toho, že nyní mohou lidé skrze tuto oběť přistupovat k Bohu. Lukáš 22

3) Záchrana – Co to vše ukazuje. Tyto dva příběhy zaznamenané v Bibli ukazují na záchranu v Bohu, nejen tenkrát v Egyptě, ale i celkově na zemi a možný přístup přes Krista do nového života v nebi (velice zjednodušeně řečeno, Bible se zmiňuje o nebi mnohem více)

4) Vyvedení z otroctví – Boží přirozeností je vyvádět lidi z otroctví, trápení, úzkostí, nesvobody a všeho, co lidi zužuje. Lid volající k Bohu dostává odpověď
a záchranu. Bůh je spravedlivý, pravdivý, ale také milosrdný. Exodus 34

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout