JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Zvířata jako spolupracovníci Boha

Na mnoha místech Bible nacházíme moudrost zvířat, kterou jim dává Bůh. Jsou to věrní služebníci, kteří jsou snad více součástí Božího království než lidského světa.

Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, hoď udici,
vezmi první rybu, která se chytí,
a otevři jí ústa: najdeš tam statér;
vezmi ho a dej jim za mne i za sebe.“
Matouš 17:27

A tak ryba putuje po dně a nasaje peníz, drží ho v ústech a Petr ji chytí. Ryba je vykonavatelem/služebníkem Boží vůle,
důležitým prvkem Božího jednání.

Zvířata byla stvořena Bohem, aby obývala zemi, byla součástí stvoření, určena pro život na zemi.
Člověk nad nimi panuje, má autoritu jednat s nimi nadřazeně, právě proto, že byl stvořen nad nimi.
Zvířata jsou používána svrchovaně Bohem, stále více slouží Bohu
než člověku, stejně jako Bůh je nad člověkem.
V lidském světě zvířata svou „moudrostí“ vypadávají ze zlého světa lidí a patří spíše do Božího království, tak jsou služebníky pro naše dobro.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout